சமீபத்திய செய்தி

முகவரி

தலைமைக் கழக அலுவலகம்
எண்: 15, வெஸ்ட் காட் ரோடு, ராயப்பேட்டை,
சென்னை - 600 014

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

  கழகம்

  அலுவலகம்

  முகவரி:
  தலைமைக் கழக அலுவலகம்
  எண்: 15, வெஸ்ட் காட் ரோடு, ராயப்பேட்டை,
  சென்னை – 600 014
  மின்னஞ்சல்:
  தொடர்பு கொள்ள:

  Copyright © 2024 AMMK. All Rights Reserved.