சமீபத்திய செய்தி
புகைப்படங்கள்
புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அம்மா அவர்களின் நினைவிடத்தில் கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தலைமையில் கழகத்தினர் இன்று மலர்வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி, உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அம்மா அவர்களின் நினைவிடத்தில் கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தலைமையில் கழகத்தினர் இன்று மலர்வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி, உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அம்மா அவர்களின் நினைவிடத்தில் கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தலைமையில் கழகத்தினர் இன்று மலர்வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி, உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அம்மா அவர்களின் நினைவிடத்தில் கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தலைமையில் கழகத்தினர் இன்று மலர்வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தி, உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
பத்திரிகை வெளியீடுகள்

தமிழகம் தலைநிமிரட்டும்
தமிழர் வாழ்வு மலரட்டும்

சமூக ஊடகம்

AMMK's - Facebook
General Secretary's Tweets
AMMK's Tweets